Budowa domu jednorodzinnego wiąże się z olbrzymią liczbą dokumentów, w tym również map. Trzeba zapewnić je nie tylko urzędowi podczas składania wniosku o pozwolenie na budowę, ale także są one niezbędne architektom i projektantom, którzy będą pracować nad projektem domu.
Pierwszą i najważniejszą jest wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest on o tyle ważny, że trzeba go zdobyć jeszcze przed kupnem projektu domu. Może się zdarzyć, że inwestor zakupił projekt domu parterowego, a warunki zabudowy przewidują tylko domy piętrowe. Zakup idzie do kosza. Jak to jednak z reguły bywa, bardzo rzadko istnieją już gotowe plany zagospodarowania, trzeba więc postarać się o wydanie indywidualnych warunków.
Kolejnym dokumentem, który trzeba pozyskać jest mapa zasadnicza, na której znajdą się granice działki, kierunki wobec stron świata czy doprowadzone do działki media. Znowu bardzo kiepska wiadomość dla inwestorów. Z reguły mapy te są stare i nieaktualne. Koniecznym jest zatrudnienie geodety, który zaktualizuje mapę tak, by nadawała się do pracy dla projektanta.
Po zakupie projektu domu znowu należy udać się do geodety, by przygotował mapę do celów projektowych. Innymi słowy, zostanie stwierdzone, czy na pewno ten budynek będzie mógł stanąć na tej konkretnej działce. Muszą się tam znaleźć również szkice wszystkich już istniejących budynków zarówno na naszej posesji, ale również na przylegających. To jest dopiero dokument, na którym może pracować projektant. Bez tej mapy, architekt nie będzie w stanie przeprowadzić projektu zagospodarowania działki, a więc i nie będzie w stanie dokonać adaptacji projektu.
Może się również zdarzyć, że urząd będzie wymagał uzyskania zgody na użytkowanie budynku. Wtedy należy donieść mapę inwentaryzacyjną, na której geodeta naniesie faktyczną lokalizację obiektów, nie tylko domu, ale również ogrodzenia i przyłączy. Inwestor musi być świadomy, że koszty uzyskania i aktualizacji map będą duże, sięgające nawet do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od wielkości i rodzaju działki.